Add: Thôn 4, Văn Phú, Yên Bái

Giống Gà lôi trắng

Gà lôi trắng giống

Giống Gà lôi

Bảo tồn giống Gà lôi trắng

Giống Gà lôi trắng

Gà lôi trắng giống

Zalo